Vi skyddar och skapar värden

Fastum - vi förvaltar Brf

Lär känna Fastumgruppen

Med över 85 års erfarenhet av fastighetsförvaltning inom Brf och fastighet sätter vi kundens behov i centrum. Inom gruppen arbetar vi i ett nära team för föreningen - med fokus att skydda och skapa värde.

Trygghetspaket – ny tjänst

Inom Fastumgruppen erbjuder Kronan försäkringskonsult tillsammans med AdEx tre Trygghetspaket anpassade för BRF. Paketen knyter ihop begreppen fastighetsförvaltning, fastighetsägaransvar och försäkring.