Vi skyddar och skapar värden

Fastum - vi förvaltar Brf

kurser VT 2020

Rätt kunskap ger smidigare styrelsearbete - gå våra kurser. Utmärkt för nyvalda ledamöter.

  • NYHET - Styrelsekurs första tillfälle 22 jan
  • Kurser inom juridik, ekonomi och underhållsplanering

KURSANMÄLAN

 

Digitalisera pappersdokument

Minska mängden papper i styrelserummet.

  • Dokument laddas upp i Fastum Direkt
  • Sittande personer har tillgång
  • Bättre överskådlighet

 INTRESSEANMÄLAN FÖR TJÄNSTEN