BUTIK FASTUM - VÅRA TJÄNSTER PÅ ETT STÄLLE

Våra tjänster stödjer styrelsen i sitt uppdrag att ansvara för fastigheten och dess tekniska funktioner, ansvara för ekonomin samt se till att  bostadsrättsföreningen följer rådande regler och myndighetskrav.

Tveka aldrig att höra av dig vid fundering om våra tjänster - maila till forsaljning@fastum.se


TJÄNSTER KOPPLAT TILL FASTIGHETEN

TEKNISK FÖRVALTNING

Utbud inom administration, drift och skötsel. Den teknisk förvaltaren har en administrativ roll och är  central för fastighetsärenden, identifierar behov och planerar framåt.

 

FÖRSÄKRINGSSERVICE

Hjälper föreningar bespara kostnader. Vid konstaterad skada sköter vi kontakt med boende och försäkringsbolag. Fastum kunder ansluter sig kostnadsfritt.

 

UNDERHÅLLSPLAN

Fastighetens underhållsbehov och kostnader i planerad form. Planen fungerar som ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering. Den säkerställer att alla de som nyttjar huset också tar kostnader för ”sitt” slitage.

OVK

 
Fastighetsägare behöver regelbundet utföra obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Vi erbjuder tjänsten genom vår samarbetspartner OVK Center som är utförare.
 

Säkerhetsprodukter och tjänster

Passersystem – Fastighetsboxar/Postboxar –Inbrottslarm –Kameraövervakning – Tvåvägs kommunikation och nödtelefon – Lås och dörrar. Service av de flesta säkerhetssystem på marknaden. Erbjuds genom Dafo.

 

ENERGI-DEKLARATION

 

Vart tionde år ska energideklaration utföras. Vår energideklaration omfattar alltid: energibesiktning, åtgärdsförslag och energideklaration.

 

RADONMÄTNING

 

Bör utföras vart tionde år, ellernär har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.

I tjänsten ingår: planering av lägenheter som ska mätas, meddelar boende, instruktion och utdelning av dosor, insamling av dosor och analys.

 

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

STÄMMA

Vi genomför årsstämmor och extrastämmor. Både digitala och fysiska stämmor. Dessutom kan vi hjälpa er med administrativa tjänster runt stämman.

VARNINGSSKRIVELSE

Vi hanterar varningsskrivelse i samband med störning eller otillåten andrahandsuthyrning.  Skrivelse enligt gällande formalia, inklusive rekommenderat brev.

IMD

Avisering på Fastum avi av individuell mätdata, IMD. Värme, vatten och el. Ofta i samband med installation av gemensam el eller laddstationer för elbilar. Samarbete med Infometric.

Fråga alltid Fastum först om tjänster och avtal

Har er förening behov eller önskemål? 
 

Vår ambition är att alltid försöka lösa behov som uppstår för våra kunder. Nästan alla behov - blåsa ballonger till barnkalaset får du göra själv.
Däremot har vi en bred palett med tjänster inom BRF förvaltning.