FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Vilken typ av försäkring behöver en bostadsrättsförening - Vi hjälper dig

RÄTT FÖRSÄKRING

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig från att bo i en hyresrätt då bostadsrättsinnehavaren har ett långtgående underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Detta gör att skador i bostadsrättsföreningar ofta blir komplicerade för försäkringsbolagen och inblandade parter. Tyvärr finns det många fallgropar för såväl föreningen som de boende.

Givet de utmaningar som försäkring av BRF medför är bredast möjliga skydd till lägsta möjliga premie inte lämpligt när det kommer till försäkring av bostadsrättsföreningar.

Vi hjälper er reda ut begreppen och tittar närmare på ert försäkringsskydd helt utan extra kostnad. Vi jobbar med samtliga ledande försäkringsbolag i Sverige.


Se vår artikel "Försäkringsskador - lägre belastning på BRFstyrelsen och mindre utgifter, går det?"

DE FLESTA SKADOR ÄR INTE FÖRSÄKRINGSSKADOR

Vi hjälper er hantera skadan samt reda ut vad som gäller.

RÅDGIVNING

+  Som Fastumkund ingår kvalitetssäkrad försäkringsrådgivning kostnadsfritt.

+  Vi utgår från er nuvarande försäkring, fastighet och tidigare skador.

+  Våra försäkringsspecialister hjälper er se över och anpassa ert försäkringsskydd. Utifrån gällande lagstiftning, rättsfall och föreningens stadgar hjälper vi er reda ut ansvarsfördelningen mellan förening och medlem.

+  Vi belyser för- och nackdelarna med de försäkringslösningar som finns på marknaden. Och det faktum att bredast möjliga skydd till lägsta premie varken lämpar sig föreningen eller boende.

UPPHANDLING

+  Som Fastumkund ingår bevakning av er försäkring och upphandling vid behov (eller önskemål).

+  Vi arbetar med samtliga ledande försäkringsbolag.

  • 4 av 5 kunder erhåller ett bättre skydd och/eller lägre premie än tidigare.
  • Ingen erbjuds ett försämrat skydd.

+  En upphandling av er försäkring medför inget krav på att föreningen byter försäkringsbolag.

+  Det är alltid styrelsen som beslutar om vilken försäkring föreningen ska teckna.

FÖRSÄKRINGSSERVICE

+  Många skador regleras felaktigt vilket leder till ökade kostnader för föreningen och försämrat skydd över tid.

+  Oftast räcker det med ett kostnadsfritt telefonsamtal till våra skadespecialister för att bespara föreningen stora kostnader.

+  Vid konstaterad fastighetsskada hjälper vi er från ax till limpa samt i kontakten med boende och försäkringsbolag.

+  Som Fastumkund kan ni ansluta er till vår försäkringsservice utan extra kostnad.

Vill du veta mer?