VI HJÄLPER ER MED JURIDISKA FRÅGOR

På Fastum har vi ett brett kunnande inom juridiska frågor som är vanligt förekommande hos en bostadsrättsförening, så som underrättelser, lokalhyresavtal, störning, skador, förhandling i hyresnämnd med mera.

STEG 1

Hanteringen är av den karaktären att vi handlägger det själva åt er.

STEG 2

Ärenden av lite mer komplicerad art, vi rådfrågar jurist åt er.

STEG 3

Komplicerat ärende vi sätter ihop ett team med en jurist som är kunnig inom området.

JURIDISK EXPERTIS

Vi har samarbeten med experter inom juridik. Våra utvalda samarbetspartners stödjer föreningen och arbetar professionellt. I våra samarbeten erbjuds Fastums kunder förutom kostnadsfri inledande rådgivning även färdiga koncept för de vanligaste frågeställningarna. Med dessa förberedda underlag får ni som kund en effektiv process. Våra partners erbjuder även utökade tjänster med bl.a. styrelseledamot, ekonomiska planer, ombildningar och nybildningar av bostadsrättsföreningar.

ADVOKATFIRMAN FYLGIA KB

Advokatfirman Fylgia erbjuder Fastumgruppen och dess kunder juridisk rådgivning inom affärsjuridik och fastighetsrätt så som till exempel bostadrättsjuridik, lokalhyresfrågor, bostadshyresfrågor, PBL-frågor, miljörätt och skatterätt. Fastums kunder erbjuds tio minuter inledande kostnadsfri rådgivning över telefon.
Arbetsmodellen är att Fylgia tillhandahåller färdiga frågemallar för tidseffektivt arbetssätt. För de vanligaste frågorna finns även uppskattade kostnadsramar.

SVENSK JURISTBYRÅ AB

+ Avhysning, handräckning och medling
+ Hyresnämnd, kronofogden och domstol
+ Stambyten, underhåll, ombyggnationer och renoveringar
+ Störningar, vanvård, tvister, byten och uthyrning i andra hand
+ Upprättande av avtal, brev och andra handlingar
+ Uppsägning för förverkande, villkorsändring eller avflyttning
+ Vindsbyggnationer, överlåtelser, upplåtelser och andelstal