PROJEKTLEDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Nära - Trygga - Passionerade

VI ERBJUDER PROJEKTLEDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Att vara fastighetsägare medför ett stort ansvar. Då kan det underlätta att ha en bra samarbetspartner och rådgivare som kan ta hand om både stora och små händelser. Vi erbjuder projektledning genom våra samarbetspartners. Beskriv ert projekt så berättar vi hur vi genom våra partners kan hjälpa er.

PROJEKTLEDNING

Byggprojektledare för alla typer av entreprenader i en fastighet såsom:
+
  Stamrenovering

+  Stambyte
+  Energioptimering
+  Ventilation och VVS
+  Passersystem
+  Brandlarm och nödljus
+  Förtätning
+  Ombyggnader

STÅR NI IN FÖR ETT LITET ELLER STORT PROJEKT

Vi vill underlättar projektledning för er, vi lämnar alltid fastpris för hela processen

URVAL AV PROJEKT:

+  Stambyte i kulturmärkt fastighet med kvarboende.
+  Projektledning byte av 25 st FTX aggregat samt åtta undercentraler.
+  Stamrenovering.
+  Installation av passerssystem.
+  Utredning av tappvatten och avloppsnät.
+  Styr och reglersystem för bostadshus.
+  Projektledning Nödljus och utrymningslarm garage.
+  Nyproduktion lägenheter i befintliga fastigheter.
Fasadrenovering.
+  Takomläggning och byte av takbeklädnad.