Kurser

Rätt kunskap ger smidigare styrelsearbete. För att ge ledamöterna en bred kunskapsbas har vi valt att erbjuda kurser inom områdena Juridik och Ekonomi. Utmärkt för nytillsatta styrelseledamöter. Reflektioner från deltagare som gått våra kurser:

"Mycket givande, trevlig och pedagogisk kursledare mycket glad att ha deltagit kommer att rekommendera. Tack så mycket!"

"Stort tack för en jättebra kurs. Förträfflig föreläsare och god smörgås i pausen. Jag hoppas min styrelseordförande låter mig gå fler kurser"  

Anmäl dig här

 

 

NYHET    Styrelsekurs

Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode.

Nästa planerade kurstillfällen: 
22 jan, STOCKHOLM Tegnérgatan 14
13 feb, SOLNA Råsundavägen 18
27 feb, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B
4 mars, SOLNA Råsundavägen 18

Tid: 17.30-20.00
Kursledare: Annelie Amboldt och Daniel Ivarsson

 

 

Juridik i styrelsearbetet

Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Genomgång på delar av bostadsrättslagen. Kursen hålls av advokat.

Nästa planerade kurstillfälle: 19 mars
Tid: 16.30-21.00
Plats: Råsundavägen 18, Solna 
Kursledare: Åsa Lennmor, Advokat Fylgia

 

Ekonomi i bostadsrättsförening

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

Nästa planerade kurstillfälle SOLNA: 19 maj
Tid: 17.30 - 20:00
Plats: Råsundavägen 18, Solna
Kursledare: Daniel Ivarsson, Förvaltningschef Fastum

Nästa planerade kurstillfälle UPPSALA: 26 maj
Tid: 17.30 - 20:00
Plats: Svartbäcksgatan 1B, Uppsala
Kursledare: Daniel Ivarsson, Förvaltningschef Fastum

 

Underhållsplanering

Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplan i Fastumgruppen. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig. Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastumgruppen.

Nästa planerade kurstillfälle SOLNA: datum ej klart
Tid: 17.30 - 19:30
Plats: Råsundavägen 18, Solna
Kursledare: Robert Boding, IT-ansvarig Fastum

Nästa planerade kurstillfälle UPPSALA: datum ej klart
Tid: 17.30 - 19:30
Plats: Svartbäcksgatan 1B, Uppsala
Kursledare: Robert Boding, IT-ansvarig Fastum

OBS! Separat anmälan här.

 

SBA i egen regi

På kursen lär du dig hur ni själva kan utföra Systematiska Brandskydds Arbete i er förening. Har ni lagt ut arbetet på leverantör, får du tips vilka krav du kan ställa på leverantör och hur ni kan följa upp deras arbete.

Nästa planerade kurstillfälle: -
Tid: -
Plats: - 
Kursledare: -

 

Ansvaret för arbetsmiljö vid entreprenadarbeten

Som fastighetsägare åligger det ansvar för arbetsmiljön vid byggnation. På kursen lär vi oss regelverken kring detta och lämpligt arbetssätt för att säkerställa ansvaret.

Nästa planerade kurstillfälle: -
Tid: -
Plats: -
Kursledare: -

  

Kostnad: 2 500 kr per kurs och person. Priset är angivet inklusive moms. 

 

 

Personal/Johanna5.jpg