Underhållsplan

Underhållsplanen utgör grunden i ansvarsfull fastighetsförvaltning. Underhållsplanen upprättas för att bevara och skydda värdet i fastigheten, men inte minst för att ge föreningen möjlighet att budgetera och planera för kommande utgifter. Med god kunskap om framtiden kan våra kunder tillsammans med sin kundansvarige diskutera föreningens skuldsättning och eventuella avgiftshöjningar.

Utöver underhållsplanens grundläggande funktioner så får den ytterligare betydelse i och med de avskrivningsregler som tillkom för ett par år sedan.

Underhållsplanens grundläggande funktioner ger föreningen:

  • Handlingsplan för planerat underhåll
  • Långsiktig horisont upp till 30 år
  • Underlag till budget
  • Lägre underhållskostnader
  • Mindre antal oförutsedda reparationer
  • Bra kunskap om material och tekniska lösningar
  • Underlag för upphandling

 

Offertförfrågan Underhållsplan