Autogiro

Kan jag få autogiro på min avgift/hyra?

Ja, anmäl ditt autogiro på www.90220.se med elektornisk underskrift. När autogirot är godkänt sänder Fastum ut nya avier med makulerat inbetalningskort.

Blankett autogiroanmälan för utskrift och traditionell postgång

Jag har autogiro men min avgift/hyra har inte dragits från kontot, vad har hänt?

Kontrollera med din bank att ditt konto haft täckning för hela avgiften/hyran. Vi försöker dra beloppet på förfallodagen och de två nästkommande bankdagarna. Om det inte funnits täckning då måste du betala in din avgift/hyra manuellt. Fanns hela beloppet tillgängligt på ditt konto och det ändå inte skett någon dragning, kontakta oss på kundsupport. 

 

Hur vet jag när mitt autogiro börjar gälla?

Vi mejlar dig till den e-postadress du angivit när autogirot är godkänt av Bankgirocentralen (skriftligt besked till dig som saknar e-postadress). Tills dess måste du betala in avgiften manuellt.

 

Hur makulerar jag mitt autogiro?

Kontakta din bank eller Fastums ServiceCenter så avslutar vi ditt autogiro.

 

Tillbaka