Avgifts- och hyresavisering

Vad är ”Underrättelse av obetald avgift”?

Om du tagit lån på banken med lägenheten som säkerhet och inte betalar din avgift på mer än två månader, är Fastum skyldiga att underrätta din bank och bostadsrättsföreningens styrelse om utebliven betalning.

 

Kan jag få anstånd med min hyra/avgift?

Fastum kan inte ge anstånd med avgiften/hyran. Kontakta styrelsen i din förening om du vill söka anstånd.

 

Vad händer om jag inte betalar min avgift/hyra?

Då får du först en påminnelse, denna har du cirka en vecka på dig att betala. Betalar du inte via påminnelsen går det vidare till inkasso. Inkasso ska vara betalt inom en vecka. Om betalning fortfarande uteblir har föreningens styrelse rätt att gå vidare med skulden, antingen genom inkassobolaget eller genom betalningsföreläggande/avyttrande via Kronofogden.

 

Jag har betalat in min avgift/hyra dubbelt. Vad ska jag göra?

Kontakta Kundsupport som hjälper dig att få återbetalning, alternativt om du vill flytta inbetalningen till nästkommande månad. Önskar du få det återbetalt behöver vi uppgifter om bank, clearing- och kontonummer.

Jag har fått en påminnelse trots att jag har betalt. Vad ska jag göra?

Kontakta oss efter att du kontrollerat att du angivit rätt OCR-nummer, bank-/plusgironummer och inbetalningsdatum enligt din avi.

 

Kan jag betala via e-faktura?

Ja, anmäl dig via din internetbank. Dina avier kommer att skickas direkt till din internetbank från och med nästa kvartalsavisering. Den som anmäler måste också vara den person som är mottagare av fakturan.

 

När kommer mina avgifts-/hyresavier?

Avgifts-/hyresavierna skickas ut inför varje kvartal. Till exempel skickar vi ut avierna för juli, augusti och september under första veckan i juni. OBS! Viktigt att ange rätt OCR-nummer vid betalning för respektive månad.

 

Vad ska jag göra om jag inte fått mina avgifts-/hyresavier?

Din avgift/hyra ska alltid betalas i förskott inför varje månad.  så kan vi hjälpa till med att skicka ut en ny avi eller OCR-nummer för betalning.

Avgiften ska alltid betalas i förskott inför varje ny månad. Detta är styrt i föreningens stadgar under paragrafen om avgifter. Om du saknar eller inte mottagit avier inför betalning, kontakta kundsupport så får du ny via brev eller e-post.

Tillbaka