Vad är en pantsättningsavgift?

När du som boende tar lån eller lägger om ett befintligt lån (exempelvis lägger om ett lån från rörlig till fast ränta och det leder till ett nytt kreditnummer) med lägenheten som säkerhet skickar banken ett meddelande om pantsättning till styrelsen/Fastum för registrering och undertecknande.

Avgiften avser registrering av pantsättningen i lägenhetsförteckningen. I de fall Fastum sköter detta åt föreningen debiteras föreningen/köparen beroende på vad som står i föreningens stadgar och efter styrelsens beslut. Avgiften får högst vara 1% av gällande prisbasbelopp.

 

Tillbaka