Vem är ansvarig för underhåll och reparationer?

Som medlem ska du själv stå för underhåll och reparationer i din lägenhet. Allt ytskikt i lägenheten ansvarar alltså medlemmen för, som t.ex golv, väggar, innertak, köksinredning, sanitetsporslin, inner- och ytterdörrar glas och bågar i lägenhetens fönster. Föreningen har ansvar för allt som ingår i föreningens ägande, som t.ex. rörstammar, yttertak, källare, vind, fasad och trädgård. Läs din förenings stadgar för att se exakt gränsdragning mellan förening och medlems skyldigheter i din förening.

Ett vanligt och besvärligt tvisteämne är vattenrör, säkert inget som ägnas en tanke för än om olycka med vattenskador skulle uppstå. Värt att nämnas att medlemmen i de flest fall har ansvar för s k grenrör, dvs rör inne i lägenheten fram till kopplingen där föreningens vattenstam tar vid.

Vid större reparationer och ombyggnationer i din lägenhet kan det krävas att styrelsen ska ge sitt tillstånd. För säkerhets skull, hör alltid med styrelsen innan du påbörjar arbetet. 

Tillbaka