Andrahandsuthyrning

När du behöver upplåta din lägenhet i andra hand ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna andrahandsuthyrningen. I ansökan anges en perioden för andrahandsuthyrningen, t.ex ett år. Skulle du bli nekad av styrelsen, finns möjlighet att söka tillstånd hos hyresnämnden.

Under år 2014 förändrades regelverket kring andrahandsuthyrningen. Nu räcker det att ange ”skäl” (tidigare ”beaktansvärda skäl”) när du söker godkännande hos din styrelse. Det har alltså blivit en generösare bedömning. En annan förändring är att nu kan styrelsen (om detta står i föreningens stadgar) ha rätt att ta ut en avgift av bostadsrättsägaren för andrahandsuthyrning. Avgiften får som mest motsvara tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet. Avgiften ska täcka administration kring uthyrningen, samt det faktum att en medlem förvinner i det gemensamma föreningsarbetet.

 

Läs mer om andrahandsuthyrning hos Hyresnämnden.

 

Tillbaka