Aktieägare

Aktien

Fastum har 14 309 aktier som är fördelade på 203 ägare (2015-05-05). Alla aktier har samma röstvärde (en röst per aktie) samt lika rätt till utdelning. Fastum är ett s.k. kupongbolag vilket bl.a. innebär att ägarna inte behöver värdepapperskonto (VP-konto) hos bank.

Aktieboken förs elektroniskt av Nordiska Värdepappersregistret.

Aktierna i Fastum har s.k. hembudsförbehåll vilket i korthet innebär att om en ägare av aktierna säljer dem till en köpare som inte tidigare är aktieägare i Fastum, måste den nya ägaren snarast anmäla detta till Fastums styrelse på det sätt som anges i aktiebolagslagen. Fastums styrelse ska då underrätta befintliga ägare om detta och de har då rätt att köpa aktierna av den nya ägaren till samma pris som han/hon förvärvade dem.

Läs mer om aktiehandeln i Fastum.

 

Bolagsordningen

Finns att läsa här.

 

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Vid beställning av årsredovisning i pappersformat, kontakta johanna.jansson@fastum.se eller tel 018-56 32 21. 

Policyer
Placeringspolicy klientmedel

Pressmedelande
2015-10-01  Fastum förvärvar KRONAN Försäkringsmäklare

 

Revisorer

Revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2015 är det registrerade revisionsbolaget PWC med Britta Lindman som huvudansvarig revisor.