Aktiehandel

Handel i Fastumaktierna kommer tillsvidare kunna hanteras av Fastum enligt följande:

Önskan om att köpa respektive sälja Fastum-aktier ska ske genom e-post till erik.hallsten@fastum.se  I e-posten ska följande anges;

• Antal aktier som önskas köpas alternativt säljas
• Det högsta pris man är villig att betala om man ska köpa aktier
• Det lägsta pris man är villig att acceptera om man ska sälja aktier
• Hur länge man vill att köp- alternativt säljintresset ska gälla.

Två gånger per år matchas köp- respektive säljorder av Fastum.

Vid matchning av köp- respektive säljorders tillämpas Stockholmsbörsens principer om jämviktspris. Dvs. köp- och säljorder matchas till det pris där flest aktier kan omsättas.

Ordrar som inte kan matchas t.ex. på grund av att det inte finns tillräcklig volym (antal aktier) hos köpare alternativt säljare och/eller att aktierna är limiterade (prissatta) av köpare alternativt säljare, kommer att ligga kvar i orderboken så länge man som köpare/säljare uppgivit att ordern ska gälla.

Vid handel via Fastums hemsida hanterar Fastum även detta: 
•  Upprättande och distribution av avräkningsnotor (kvitto på köp-/säljtransaktion) till köpare- och säljare.
•  Uppdatering av aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret.
•  Uppdatering på Fastums hemsida, under fliken aktieägare, om hur många aktier som omsatts och till vilken kurs (pris). Dock anges inte vem som köpt respektive sålt.
 

Omsatta aktier i Fastum 
2013-02-28 omsattes 105 aktier till kursen SEK 3 700 per styck.
2013-03-28 omsattes 13 aktier till kursen SEK 3 400 per styck.
2013-04-30 omsattes 22 aktier till kursen SEK 2 500 per styck.
2013-05-31 omsattes 50 aktier till kursen SEK 2 500 per styck.
2013-06-28 omsattes 100 aktier till kursen SEK 2 500 per styck.
2013-07-31 omsattes 78 aktier till kursen SEK 2 000 per styck.
2013-08-31 omsattes 20 aktier till kursen SEK 2 200 per styck.
2014-01-31 omsattes 22 aktier till kursen SEK 1 500 per styck.
2014-01-31 omsattes 25 aktier till kursen SEK 1 900 per styck.
2014-02-28 omsattes 10 aktier till kursen SEK 1 400 per styck.
2014-06-30 omsattes 983 aktier till kursen SEK 2 200 per styck.
2015 omsattes 1397 aktier till kursen SEK 2 700 per styck
2016 omsattes 153 aktier till kursen SEK 2 259 per styck
2017 omsattes 975 aktier till kursen SEK 2 000 per styck