Anmälan årsstämma Fastum 2018

Måndag 17 juni kl 17.00 - Råsundavägen 18.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i aktieboken dagen för stämman. Anmälan senast 13 juni.
Namn:
Personr./Org.nr:
Adress:
Telefon:
E-post:
Antal ägda aktier:
Ev. medföljande biträden, högst två:
Beställning Årsredovisning