Energideklaration

En energideklaration ger information om byggnadens energianvändning. Deklarationens syfte är att sörja för en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Boverket reglerar hur deklarationenrna ska utföras, de håller också register över deklarationerna.

 

 


Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  •  den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp.
  •  energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  •  åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen.
  •  om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde.


Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

 

Fastighetsägares ansvarar

Ni som fastighetsägare har enligt lag skyldighet att en energideklaration finns och var tionde år ska en ny upprättas. Det har gått tio år sedan energideklarationerna infördes så det är alltså nu dags igen.


Fastumgruppen hjälper er

I Fastumgruppen finns certifierade energiexperter som arbetar med energideklarationer. Önskar ni offert på energideklaration till er förening? Kontakta  Ewa Brandt ewa.brandt@adex.se 08-586 344 09AdEx - en del av Fastumgruppen

Med över 85 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och stort engagemang inom Brf och fastighet sätter vi kundens behov i centrum. Inom gruppen arbetar vi i ett nära team för föreningen - med fokus att skydda och skapa värde. Bolag i Fastumgruppen:
AdEx Fastighetsutveckling AB - teknisk förvaltning
Fastum AB - ekonomisk förvaltning
Fastum Hypoteksförvaltning AB - finansiell rådgivning
Kronan Försäkringskonsult AB - försäkringskonsult


Utförare av tjänsten är AdEx.