DIGITAL ÅRSSTÄMMA

Med hjälp av Fastum kan er förening erbjuda medlemmar möjligheten att delta på årsstämman digitalt. 


DIGITAL STÄMMA SOM KOMPLEMENT TILL FYSISK STÄMMOLOKAL

Som förening måste ni erbjuda medlemmar årsstämma i fysisk form, det vill säga i en stämmolokal. Lokalen behöver dock bara bemannas av rösträknare. Vidare behöver stämmolokalen vara utrustad med en dator med uppkoppling. Styrelsen kan därför delta online precis som övriga medlemmar.
En digital stämma beräknas ta ca 1,5-2 timmar. Det positiva är att deltagandet beräknas öka då man utökar möjligheterna att delta på stämman. Det digitala upp lägget gör att man går miste om den naturliga diskus- sionen som vanligen efterföljs av stämman. Detta kan tas vid ett senare tillfälle när samhället ger möjlighet till detta. Digital stämma är ett verktyg för att under dessa speciella omständigheter underlätta och undvika att dra ut på tiden och stoppa upp styrelsens arbete i onödan.
 

FÖRBEREDELSER INFÖR DIGITAL STÄMMA

Legitimationskontroll inför digital stämma sker genom inloggning med BankID på www.fastumdirekt.se där varje enskild medlem som avser att delta online registrerar sin mailadress.

Till den angivna mailadress skickas en länk med inbjudan till voteringsportalen. Denna länk kan endast användas en gång och får inte överlåtas till annan. Deltagande via fullmakt måste således ske i stämmolokal. 

TEKNIK SOM BEHÖVS

Den tekniska utrustning som krävs är dator med uppkoppling till internet. Deltagandet sker dels via Microsoft Teams, (ingen lokal installation på dator krävs, onlineversion används) där kommunikationen sker, och dels via voteringsportalen.

En förutsättning för att använda tjänsten digital stämma genom Fastum är att man bokar en stämmoordförande från oss. Detta för att tekniken kräver det. Stämmoordförande kommer att befinna sig på Fastums kontor. 


Säker och enkel hantering av online deltagare

CHECKLISTA FÖR STYRELSEN:

  • Beställ tjänsten av Fastum
  • I kallelsen ska medlemmar erbjudas och informeras om möjlighet att delta online på årsstämma
  • Säkerställ att medlemmar loggar in med BankID på Fastum Direkt och anger korrekt mailadress
  • Inför stämmans utförande, ordna så dator finns på plats i stämmolokal

Medlem anger mailadress på Fastum Direkt under knapp ”Digital årsstämma”. Medlem kvitterar genom signering med BankId.

BESTÄLL TJÄNSTEN via mail till digitalstamma@fastum.se