DRIFT & SKÖTSEL

Ventilationsaggregat på tak
Våra fastighets- och drifttekniker har väl utrustade servicebilar. Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin telefon för snabb och effektiv hantering.

Vi förser våra fastighetsteknikern med rätt verktyg för att de ska behöva använda så lite tid som möjligt till administration och istället kunna ägna sig åt det som de är bäst på - att sköta om fastigheterna.

Vi har valt att ha ett ServiceCenter som tar hand om samtliga ärenden oavsett vad det gäller nås vi alltid på 90 220 - Ett nummer alla ärenden

Fjärvärmeundercentral

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Vi försöker alltid att arbeta förebyggande för motverka att allvarliga fel hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsscheman som utefter varje avtal reglerar efter vilken frekvens olika byggnadsdelar ska kontrolleras.

I våra skötselavtal ingår alltid rondering utifrån det behov som finns i Er fastighet. Fastigheten ska vara säker och bevakas så att inga olyckor sker. I våra avtal ingår alltid felavhjälpande underhåll i upp till 20 minuter varje gång vi är på plats. På så sätt kan mycket avhjälpas direkt utan att det kostar föreningen något extra.

SERVICECENTER & FELANMÄLNING

Hjärtat i vår verksamhet är ServiceCenter som tar hand om felanmälningar, tidsbokningar och boendeinformation till alla våra kunder. Att felanmälan fungerar bra är en väldigt viktig del av teknisk fastighetsförvaltning.

Vi tycker att det är viktigt med återkoppling och som ett komplement till felanmälan per telefon erbjuder vi därför varje kund en egen felanmälansida där man kan göra felanmälan dygnet runt via formulär.

Den som kontaktar oss via webbsidan får ett automatiskt mailsvar med en länk där man kan följa sitt ärende och vad som sker. Det finns också möjlighet att komplettera sitt ärende i efterhand med mer information eller bilder.