PROJEKTLEDNING BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Projektledaren tar fram förfrågningsunderlag och ansvarar för allt som sker i projektet, att tidplanen följs, den budgeterade kostnaden och förväntad kvalitet. Undvik tvist i entreprenader genom att upprätta avtal och se till att de följs så att besiktningsanmärkningar åtgärdas. Ta hjälp av Fastums erfarna projektledare för att få ordning på ert nästa projekt.

Brf Fältöversten i Stockholm

PROJEKTLEDNING

Vi har erfarna byggprojektledare för alla typer av entreprenader i en fastighet såsom:

 • Stamrenovering.
 • Stambyte.
 • Energioptimering.
 • Ventilation och VVS.
 • Passersystem.
 • Brandlarm och nödljus.
 • Förtätning.
 • Ombyggnader.

STÅR NI IN FÖR ETT LITET ELLER STORT PROJEKT

Vi lämnar alltid fastpris för hela processen

 

URVAL AV PROJEKT:

 • Stambyte i kulturmärkt fastighet med kvarboende.
 • Projektledning byte av 25 st FTX aggregat samt 8 UC.
 • Stamrenovering.
 • Installation av passerssystem.
 • Utredning av tappvatten och avloppsnät.
 • Styr och reglersystem för bostadshus.
 • Projektledning Nödljus och utrymningslarm garage.
 • Nyproduktion lägenheter i befintliga fastigheter.
 • Fasadrenovering.
 • Takomläggning och byte takbeklädnad.