FASTUMS TEKNISKA FASTIGHETSFÖRVALTNING

Teknisk fastighetsförvaltning är allt det som inte innefattas i ekonomisk förvaltning. Vad som ingår beror på vad din bostadsrättsförening behöver. 

En förvaltare som har helhetsansvar för din fastighet och är styrelsens förlängda arm både i boendekontakter och myndighetskontakter eller fastighetsskötsel, felanmälan och drift.


SKADOR

Vi handlägger skador, fördelar ansvar och spar pengar åt bostadsrättsföreningen varje gång.

NYCKELHANTERING

Med vår digitala nyckelhantering så har vi full kontroll på era nycklar.

SIDOENTREPRENÖRER

Att ha bra samarbetspartners är viktigt. Vi arbetar med ramavtal som vi kontinuerligt uppdaterar.

ÄRENDEHANTERING

Styrelsen har full tillgång till samtliga ärenden, rapporter, underhållsplan och mycket mer.

STATUSKONTROLLER

Vi utför en statuskontroll i varje lägenhet i samband med överlåtelse. Statuskontroll sker till fast pris.

FÖRVALTNINGSKONTOR

Hos flera av våra bostadsrättsföreningar har vi ett lokalt förvaltningskontor. Där kan föreningens medlemmar och hyresgäster kan få hjälp under besöks- och telefontider.

FÖRVALTARE

Den tekniska fastighetsförvaltningen är styrelsens förlängda arm. Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda.

AVTAL & FÖRHANDLINGAR

Se till att ha rätt avtal, vi hjälper till både med förhandlingar och avtalsupprättande.

STÖRNING & AVHYSNING

Vi har stor erfarenhet av att hantera och skicka ut anmodan vid störning. Ett arbete som görs av våra kunniga medarbetare.

PERSONLIGA OCH
LÄTTILLGÄNGLIGA

FÖRVALTARE

Den tekniska fastighetsförvaltningen är styrelsens förlängda arm. Förvaltaren ser till att styrelsens beslut blir utförda.

Den tekniska fastighetsförvaltningen innefattar all teknisk skötsel av fastigheten - fastighetsskötsel och drift, men minst lika viktig är den administrativa delen som handlar om att hantera boendefrågor, störningar, myndighetsbeslut och sidoentreprenörer.


FÖRVALTARRAPPORT

Förvaltaren lämnar rapport över inkomna ärenden och pågående projekt till styrelsen kontinuerligt, normalt en gång i månaden i samband med styrelsemöten.

På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut med vårt unika ärendesystem där styrelsen har full insyn. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till olika medlemsärenden.

FÖRVALTNINGSKONTOR

På flera av våra bostadsrättsföreningar har vi ett lokalt förvaltningskontor där boende kan få hjälp under besöks- och telefontider.

Vår kunniga personal hjälper till med alla medlemsärenden.

REGISTER OCH ADMINISTRATION

Förvaltaren lämnar rapport över inkomna ärenden till styrelsen kontinuerligt, oftast 1 gång i månaden i samband med driftsmöten/styrelsemöten.

På så sätt har styrelsen full kontroll på allt som pågår i fastigheten. Varje ärende är lätt att följa från start till avslut. Det kan handla om allt från skador på fastigheten till medlemsärenden.

ÄRENDEHANTERING

 

STATUSKONTROLL VID FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT

Medlem som ska sälja sin lägenhet bokar enkelt själv in sin statuskontroll och får sin tid för kontrollen direkt. Om lägenheten har en otillåten installation kan omkontroll göras, och den bokas in på samma enkla sätt.

Om du vill att din förening utför den här kontrollen vid överlåtelser, kontakta oss!

Fördelar med statuskontroll
  • Fast pris
  • Föreningen kontroller det som den är ansvarig för
  • Hittar fel som åtgärdas innan överlåtelse
  • Förebygger vattenskador