TÄNK DIG EN UNDERHÅLLSPLAN SOM INNEHÅLLER PLANERAT UNDERHÅLL, DE INVESTERING/FÖRBÄTTRINGAR NI PLANERAR SAMT ALL HISTORIK

SPAR TID

Att sitta i en styrelse är något de flesta gör på fritiden. Tillgång till underhållsplan via webben är smidigt och sparar både tid och pengar.

EKONOMISKT BESLUTSUNDERLAG

Bra översikt där alla underhållsåtgärder visas genom sammanställningar och grafer.

ÅRLIG BESIKTNING

Fastum utför alltid en årlig besiktning. Utförda åtgärder arkiveras med kostnader och handlingar. Nya åtgärder läggs till.

ALLA STYRELSEMEDLEMMAR SER PLANEN

Alla i styrelsen har tillgång till underhållsplanen som ligger till grund för styrelsens uppdrag att förvalta föreningens fastigheter.

UNDERHÅLLSPLANEN ÄR STYRANDE FÖR BÅDE EKONOMI OCH TEKNIK

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för den ekonomisk förvaltningen och budgetarbetet.

En god fastighetsförvaltning kräver en bra och uppdaterad underhållsplan. Att låta en fackman besiktiga fastigheten och revidera en underhållsplan är ett mycket bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Vi erbjuder underhållsplaner till bostadsrättsföreningar inom Uppsala och Stockholm.

VILL DU OCKSÅ KOMMA IGÅNG MED ER UNDERHÅLLSPLAN

Tulohuset på Kungsholmen i Stockholm

SVÅRTILLGÄNLIGT?

Våra besiktningsmän som är utbildade drönaroperatörer besiktigar och dokumenterar både tak, fasader och fönster som är svårtillgängliga. Besiktningen dokumenters med foto och text samt en översikt med position på huset.