TÄNK DIG EN UNDERHÅLLSPLAN SOM INNEHÅLLER PLANERAT UNDERHÅLL, DE INVESTERING/FÖRBÄTTRINGAR NI PLANERAR OCH ALL HISTORIK

TID ÄR EN BRISTVARA

Att sitta i en styrelse är något många gör på sin fritid. Därför är det viktigt att ha tillgång till underhållsplan, historik m.m. Det spar både tid och pengar.

EKONOMISK KALKYL

Se alla underhållsåtgärder som sammanställningar och grafer. Klicka runt, känn och kläm och få kostnader presenterat på ett greppbart sätt.

ÅRLIG BESIKTNING

Fastum utför alltid en årlig besiktning. Utförda åtgärder arkiveras med kostnad och handlingar, ny åtgärder läggs till.

ALLA FÅR TILLGÅNG

Alla i styrelsen har tillgång till underhållsplanen. Underhållsplanen som är hjärtat er ert styrelseuppdrag att förvalta föreningens fastigheter.

UNDERHÅLLSPLANEN ÄR STYRANDE FÖR BÅDE EKONOMI OCH TEKNIK

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för den ekonomisk förvaltningen och budgetarbetet.

En god fastighetsförvaltning kräver en bra och uppdaterad underhållsplan. Att låta en fackman besiktiga fastigheten och revidera en underhållsplan är ett mycket bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Vi erbjuder underhållsplaner till bostadsrättsföreningar.

VILL DU OCKSÅ KOMMA IGÅNG MED ER UNDERHÅLLSPLAN

Tulohuset på Kungsholmen i Stockholm

SVÅRTILLGÄNLIGT?

Våra besiktningsmän som är utbildade drönaroperatörer besiktigar och dokumenterar både tak, fasader och fönster som är svårtillgängliga. Besiktningen dokumenters med foto text samt en översikt med position på huset.