EKONOMISK FÖRVALTNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Med över 90 års erfarenhet som bostadsrättsföreningsspecialist - Vi vet vad våra kunder önskar av sin förvaltare

PERSONLIGA OCH TILLGÄNGLIGA


Vi anpassar förvaltningen efter föreningens förutsättningar och behov. Genom stöd, rådgivning och förbättringsförslag har vi föreningens utveckling i fokus.

En nära kontakt med er som kund är avgörande för bästa resultat. Därför tilldelas ni en kundansvarig där denne blir föreningens kontaktperson som ni har löpande kontakt med via telefon, mail och genom Fastum Direkt. Utöver det dagliga arbetet med rådgivning och löpande redovisning försöker kundansvarig alltid möta de behov som uppstår. Det kan till exempel handla om att erbjuda möjlighet till upphandling av lån, vara ordförande på årsstämma, flerårsbudget eller lotsa vidare till vår tekniska förvaltning eller husjurister när dessa frågor är aktuella.
 
 
 

DIGITAL KUNDPORTAL

FastumDirekt underlättar tillvaron i din förening. Kundportalen förenklar styrelsearbetet och gör det möjligt att jobba när som helst på dygnet.

 

KUNDANSVARIG EKONOM

I teamet finns en kundansvarig, en hyres- och avgiftsadministratör och en försäkringsspecialist.

HANTERING AV GARAGE- OCH PARKERINGSKÖ

Oavsett om ni har kvarstående byggmoms på ert garage eller är ute efter en smidig parkeringshantering har vi lösningen för er.

UPPRÄTTANDE AV FLERÅRSBUDGET

En flerårsbudget är ett bra instrument när man vill veta hur kommande underhåll kommer belasta föreningens ekonomi.

PROJEKTREDOVISNING

  
Ett projekt lever förhållandevis en kort tid, därför är det extra viktigt att den ekonomiska uppföljningen sker löpande med projektet.

UPPRÄTTANDE AV KONTRAKT PÅ HYRESLOKAL ELLER GARAGE

Att hyra ut lokaler genererar viktiga intäkter för många föreningar. Det är viktigt att avtalen är utformade på bästa sätt och att uppsägningstider och omförhandling bevakas.

UPPRÄTTANDE AV LIKVIDITETSBUDGET


En likviditetsbudget är viktig för att säkerställa betalningsförmåga speciellt om föreningen har pågående projekt.

Varningsskrivelse

Vi hanterar varningsskrivelse i samband med störning eller otillåten andrahandsuthyrning. Skrivelse enligt gällande formalia, inklusive rekommenderat brev.


MÖT VÅRA MEDARBETARE

Ni kommer strax att få träffa dem på hemsidan... Håll ögonen öppna!