Prislista Fasträntekonto

Prislista nedan gäller från 2023-03-22. Vid förändring i prislistan meddelas kund skriftligen om förändringen. Se vidare i särskilda villkor för fasträntekonto hos Fastum.

• Uppstartsavgift: 0 kr
• Förtida avslutande av Fasträntekonto: Vid kundens förtida avslutande av Fasträntekonto utgår ingen ränta från Fasträntekontot. Därutöver tillkommer en administrativ avgift om 1000 kr.
• Inlåningsränta: enligt avtal