Brandvarnarens dag

Uppmärksamma brandvarnarens dag 1 dec. Säkerställ att brandvarnarnas batteri byts en gång om året, förslagsvis inför advent. Prova gärna sms-tjänst för påminnelse. Tänk också på att rekommendationen är att brandvarnarna ska bytas vart tionde år, stämpel med tillverkningsdatum i botten.

 

Brandsäkerhet i fokus

Påminn medlemmar om brandsäkerhet. Varför inte sätta upp ett hederligt ”Släckte du ljuset?” anslag på portens insida - då får alla en tankeställare. Ytterligare listor med tips om brandsäkerhet kring jul finns hos Brandskyddsföreningen.
Styrelsen bör bedriva ett systematisk brandskyddsarbete, hör av dig till Fastum för rådgivning kring ämnet.

 

Var beredd på julens sopor

Beställ eventuellt containrar för julens sopor. Förmodligen kommer fler än vanligt fira jul hemma i år 2020, och därmed kommer också mer avfall produceras jämfört med ett ”vanligt” år.


Skrivet 2020-11-26