AKTUELLT


NYHET -  Butik Fastum, all tjänster samlat på ett ställe
2021-06-01 | Vi har samlat våra tjänster i en nätbutik. Här kan du begära offert, eller ställa specifik fråga om någon av våra tjänster. I butiken finns också några NYA SAMARBETSPARTNERS på plats, som kan hjälpa er med bland annat OVK och Projektledning. Här finns hela vår breda palett med tjänster som stödjer er i styrelsen och ert uppdrag att ansvara för fastigheten, ekonomin och följa rådande regler och myndighetskrav.


PRESSMEDDELANDE - Ledningsförändringar i Fastum – ny VD och ny vice VD

2021-09-01 | Vid bolagsstämman den 30 aug 2021 utsågs Jan-Åke Stenström till ny styrelseledamot i bolaget. Samtidigt lämnar han befattningen som VD.

Karin Perers tillträder den 1 sep 2021 som ny VD i bolaget. Karin har tidigare haft befattningen vice VD i Fastum.
Som ny vice VD har anställts Jesper Hedblom. Jesper har en bakgrund från kommersiella ledarroller i bl.a. Telenor, Telia och IP-Only. Jesper tillträder också den 1 sep 2021.    

Styrelsens ordförande Jörgen Sandström säger;  
Med över 85 års erfarenhet av bostadsrättsförvaltning är det centralt att med kontinuitet också ständigt utvecklas och växa i vårt tjänsteutbud till våra kunder grundat på kunskap om våra kunders unika förutsättningar och behov.
Vi tackar Jan-Åke för hans fina ledarinsats i bolaget och välkomnar Karin som ny VD och Jesper Hedblom som ny vice VD.
Med dessa ledningsförändringar vill vi tillsammans med Fastums kunniga medarbetare rusta oss för framtida tillväxt inom såväl befintliga som nya affärsområden och finnas nära våra kunder såväl i den digitala världen som den fysiska och med personliga relationer guida, vägleda och förenkla för våra kunder”.

VD Karin Perers fortsätter;
Att få möjligheten att tillsammans med alla medarbetare bygga Fastum vidare känns fantastiskt. Det är med stor glädje och samtidigt stor ödmjukhet jag axlar rollen som VD i Fastum.   KALLELSE till extra Bolagsstämma

2021-08-12 | Aktieägarna i Fastum AB, org.nr 556730-0883 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 30 augusti kl. 16.00 i Bolagets lokaler, Råsundavägen 18, Solna. Se mer.


VIKTIG INFO - nästa avi skickas digitalt via Fastum Direkt

2021-05-19 | Brev till medlemmar och hyresgäster om vår nya aviseringsmetod har skickats ut. Alla uppmanas logga in på www.fastumdirekt.se och välja leveransmetod för avi. Om du inte har fått brevet är det inte aktuellt för dig just nu, du kommer får brevet senare under 2021.

All info för medlemmar och hyresgäster kring brevet finns samlad på vår webbplats 90220.se


PRESSMEDDELANDE - Ny vice VD och VD inom Fastum koncernen

2021-04-12 | Nya anställningar i Fastum koncernens ledning. Karin Perers som vice VD i Fastum AB från 12 april och Daniel Ivarsson som VD i Fastum Teknik AB från 1 juni.

Fastum AB anställer nu en vice VD, Karin Perers. Vi hälsar Karin varmt välkommen. Karin har en bred och lång erfarenhet från bankvärlden och kommer närmast från Swedbank som b.la. kontorschef. Uppdraget innebär ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Karin börjar den 12 april.

I Fastum Teknik AB anställs Daniel Ivarsson som VD. Daniel är internrekryterad och har inom Fastum arbetat som förvaltningschef för den ekonomiska förvaltningen. Daniel kommer nu fokusera på tillväxt inom den tekniska förvaltningen och påbörjar sin nya anställning den 1 juni.

”Vi stärker nu vår organisation och skapar goda förutsättningar för tillväxt och fortsatt god leverans av förstklassiga förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar". Säger Vd Jan-Åke Stenström 

VID FRÅGOR

Karin Perers  Karin.perers@fastum.se 072-443 44 70 

Daniel Ivarsson Daniel.ivarsson@fastum.se 072-384 43 18 

Jan-Åke Stenström Jan-ake.stenstrom@fastum.se 070-566 02 77

 

Palette stängd 25 mars

2021-03-19 | Ej möjligt att attestera fakturor den 25 mars. Vi behöver uppdatera Palette med ny version . Därav kommer systemet vara helt stängt. Dagen efter går det bra igen att attestera fakturor, då med några förbättringar:

• Bättre vy för mobilversionen, några telefonmodeller har tidigare haft problem. I nya versionen fungerar det för alla, oberoende vilken telefon som används.
• Något förändrad layout. I manualen ser du exempel på det nya utseendet.


Ansökningsperiod för statligt stöd (när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran*) Öppnar

2020-07-01 | Perioden öppen 1 juli – 31 aug 2020. *För att se samtlig info och villkor, läs vårt tidigare brev om ämnet.Kallelse till årsstämma i Fastum AB 

2020-06-03 | Aktieägarna i Fastum AB, org.nr 556730-0883 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 17 juni 2020 kl. 17.00 i Bolagets lokaler, Råsundavägen 18, Solna.


Första digitala stämma har arrangerats

202-04-01 |  Vår målsättning i detta exceptionella läge med smittorisk i samhället var att hjälpa våra kunder genom att erbjuda en säker och hållbar funktion för digital årsstämma. Den är nu igång till fullo och en av våra kunder, Brf Dagsmejan var först ut att erbjuda sina medlemmar att delta online på årsstämman. På stämma deltog 39 medlemmar varav 35 deltog online. ”Imponerad, det funkade verkligen! Detta var framtiden ”, reflekterar ledamot Patrik Rosén efteråt. Vi tackar Brf Dagsmejan för förtroendet och känner oss redo för fler stämmor. Riktar även ett stort tack till Brf Karl XI som i ett tidigare skede ställde upp som pilot i projektet.Vi pausar våra kurser och kundträffar

202-03-13 | Med anledning av Covid-19 (Corona) och de rekommendationer som just nu föreligger så har vi i fattat beslutet att planerade kurser och kundträffar pausas och vi och ber att få återkomma med ersättningsdatum. Vi gör detta av omtanke om såväl er besökare som vår egen personal. Vår förhoppning är att det inte ställer till för stora besvär för er.