Försäkringsskador – lägre belastning på BRFstyrelsen och mindre utgifter, går det?

Vår medarbetare Annika Uhlin arbetar till stor del med försäkringsskador genom Fastum Skadeservice. Vi träffade henne för att fördjupa oss i tjänsten och förstå dess fördelar.

I en fastighet är skador, framförallt vattenskador tyvärr ofta ett faktum – förr eller senare. Många styrelseledamöter inom Brf upplever en hög arbetsbelastning kring dessa skador genom all kontakt med försäkringsbolag, boende och deras försäkringsbolag.

Annika berättar att Fastums Skadeservice är en avtalsbaserad tjänst som tillkom för att behandla skadorna strikt efter bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Föreningen tar endast ansvar för de skador den ansvarar för, och i högre utsträckning läggs istället skadan på boende och dennes försäkringsbolag där bostadsrättstillägget finns. Historiskt sett har många föreningar anmält alla skador till sitt försäkringsbolag så fort de uppkommit. Istället görs nu först en bedömning om skadan ska anmälas till föreningens eller den boendes försäkringsbolag. Alla föreningar bör undvika att anmäla skador som inte lyder under föreningens ansvar. Varje skada oavsett vem som orsakat den blir en skada i statistiken. Den statistiken ligger till grund för ny premieperiod hos fastighetsförsäkringen. Ju fler anmälda skador desto mer tenderar fastighetsförsäkringens årliga premie att öka.

– Och det ligger väl i alla medlemmars intresse att hålla de gemensamma utgifterna nere, konstaterar Annika.


Så kortfattat Annika, vilka styrkor har tjänsten? 
  • Den som har underhållsansvaret tar också ansvar vid skada. Det genererar färre fall av anmälningar till fastighetsförsäkringen som i sin tur håller skadestatistiken i schack.
  • Oftast mindre kostnad för vattenskador p.g.a föreningen inte tar på sig kostnader utöver de som finns reglerade i lag och stadgar.
  • Styrelsen blir inte personligen involverad i sina grannars skador och hemförsäkringar.
  • Föreningens boende kan få hjälp med argument och handledning i sin kontakt med sitt hemförsäkringsbolag.


I praktiken då, hur kan det fungera? 

Annika berättar om en förening där en boendes vattenblandare gått sönder. Den sprang läck under nattetid och vattenfyllde hela lägenheten som hade öppen planlösning. Tillsammans med föreningen utredde vi skadan och de fick ett fuktprotokoll med orsak och åtgärdsförslag.

Bostadrättshavare har underhållsansvar för sina ytskikt och har dessa försäkrade i sitt bostadsrättstillägg på hemförsäkringen. I denna skada ansvarar alltså bostadrättshavaren för att riva sitt ytskikt med hjälp av sin försäkring. Sedan ska boende ge föreningen tillträde till lägenheten som behöver ta hand om sitt ansvarsområde: att torka bjälklaget. När föreningen är klar med torkning återställs ytskikt av bostadrättshavaren med hjälp av sin hemförsäkring. Skadan anmäldes alltså aldrig till föreningens fastighetsförsäkring. Kostnad för utredning och torkning tar föreningen direkt istället.

– Fallet visar tydligt att ansvaret läggs där ansvaret är reglerat enligt lag och stadgar. Föreningen får ingen kostnad för rivning, skadeanmälan till fastighetsförsäkring uteblir, vilket gynnar skadestatistik och i förlängningen premienivån. Och, - kostnaden för utredning och torkning blev lägre än föreningens självrisk, summerar Annika.

Tror du er Brf skulle ha nytta av Fastum Skadeservice? Fördjupa dig här.


INTE REDAN ANSLUTEN?

Hör av er till forsakringsservice@fastum.se  för möjlighet att ansluta er.