Vägledning för bostadsrättsmedlemmar. Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vi redogör här skyldigheter, rättigheter och åtagande för medlem i bostadrättsförening.

Vad är en bostadsrätt? 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen, föreningen upplåter lägenheter eller lokaler åt sina medlemmar.  
När du köpt en bostadsrätt söker du medlemskap i bostadsrättsföreningen och när ansökan godkänns får du en andel i föreningen, via ett så kallat andelstal. Du äger då rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den. Alla medlemmar i föreningen ska också ta ansvar för fastigheten och dess kringmiljö. Detta brukar vanligtvis skötas genom gemensamma trivselregler, ofta brukar även så kallade städdagar anordnas. Detaljer för just din förening kan finnas i stadgarna, se till läsa dessa vid inflyttning.

 

Lär känna din förening
Som nyinflyttad bör du lära känna din förening. Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Ta reda på vilka som sitter i styrelsen och om någon av dem eller möjligen en s k vicevärd är kontaktperson för medlemmarna. Se till att vara införstådd med föreningen gemensamt uppsatta regler genom att läsa trivselregler och stadgar.

 

Boendekostnader 
Bor du i en bostadsrätt betalar du en avgift till föreningen som äger fastigheten. Avgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll. Om du lånar pengar till en bostadsrätt måste du betala ränta. Till detta kommer avbetalning av själva lånet, amorteringen. Dessutom tillkommer kostnader för el och i vissa fall även för vatten och värme.

 

Underhåll och reparationer
Som medlem ska du själv stå för underhåll och reparationer i din lägenhet. Allt ytskikt i lägenheten ansvarar alltså medlemmen för, som t.ex golv, väggar, innertak, köksinredning, sanitetsporslin, inner- och ytterdörrar glas och bågar i lägenhetens fönster.   Föreningen har ansvar för allt som ingår i föreningens ägande, som t.ex. rörstammar, yttertak, källare, vind, fasad och trädgård. Läs föreningen stadgar för att se gränsdragning mellan förening och medlems skyldigheter.
Ett vanligt och besvärligt tvisteämne är vattenrör, säkert inget som ägnas en tanke för än om olycka med vattenskador skulle uppstå. Värt att nämnas att medlemmen i de flest fall har ansvar för s k grenrör, alltså rör inne i lägenheten fram till kopplingen där föreningens vattenstam tar vid.
Vid större reparationer och ombyggnationer i din lägenhet kan det krävas att styrelsen ska ge sitt tillstånd. För säkerhets skull, hör alltid med styrelsen innan du påbörjar arbetet.

 

Andrahandsuthyrning
Om du behöver upplåta din lägenhet i andra hand ska styrelse godkänna andrahandsuthyrningen. Skulle du bli nekad av styrelsen, finns möjlighet att söka tillstånd hos hyresnämnden.
I ansökan för andrahandsuthyrning ska du ange ”skäl” för uthyrning, ansökan bör också innehålla tid för uthyrning. Om det i föreningens stadgar finns infört har de rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen.  Avgiften får som mest motsvara tio procent av prisbasbelopp per år och lägenhet.

 

Föreningsstämma
När räkenskapsåret är slut, sammankallas alla medlemmar till en föreningsstämma. Man går där igenom verksamheten och föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning. Det är nu man som medlem har en möjlighet att påverka, detta genom att lämna ett förslag, s k motion till stämman. Det är också på stämman som styrelsen och revisorer röstas fram av medlemmarna. Styrelsen ska sköta föreningens verksamhet under året och revisorerna ska för medlemmarnas räkning granska styrelsens arbete. Varje medlem har rösträtt, har man inte möjlighet att delta kan ombud med fullmakt skickas till stämman.