FÖRBEREDELSER FÖR HÖST OCH VINTER

Checklista för att göra fastigheten redo för höst och vinter. Har ni frågor eller önskar hjälp med någon av punkterna, kontakta vår tekniska förvaltning.

  • Takavvattning - Rensa rännor och stuprör så att risken för stopp och frostsprängningar minimeras. Se till att allt är tätt och att vattnet leds bort fort.
  • Takvärmeanläggning - För de som vill höja säkerheten ytterligare rekommenderar vi en takvärmeanläggning med värmekablar. Om sådan redan finns: kom ihåg att besiktiga och testa anläggningen redan nu.
  • Taksäkerhet - Kontrollera att taksäkerheten håller måttet. Kom ihåg att det är ert ansvar som fastighetsägare att det finns fullgod taksäkerhet.
  • Avtal för snöröjning - Se över avtal för snöröjning, halkbekämpning och takskottning. Det ska tydligt framgå vad som ingår, vem som ansvarar för vad, vilken ersättningsmodell som gäller, hur arbetet ska genomföras, personalens utbildning och när arbeten ska påbörjas bland mycket annat. Läs på www.skottasakert.se för att hitta leverantörer med rätt kompetens.
  • Brunnar - Frilägg alla brunnar så att smältvatten snabbt kan rinna undan istället för att leta sig in på fel ställen och orsaka skador.
  • Dörrmattor - Se över dörrmattor, fotskrapor och städning/rensning av desamma. Slitage och stödbehov på invändiga utrymmen kan minskas kraftigt genom att stoppa smutsen i dörren.
  • Motorvärmaruttag - Kontrollera så att eventuella motorvärmaruttag fungerar som de ska. Använd modern modell med utomhusgivare så minskas elräkningen.
  • Belysning - Se över utomhusbelysningen. Fokusera på parkeringar och ytor som är frekvent trafikerade av husets invånare. Förutom att minska risken för inbrott och olyckor så ökar trivseln markant om du har bra utebelysning under det mörka halvåret.
  • Avspärrning - Spärra av riskområden i god tid och ha alltid avspärrningsmaterial enkelt tillgängligt i fastigheten.
  • Utemöbler - Plocka in och gör rent utemöbler och andra lösa inventarier så håller de sig fräscha och funktionella betydligt längre.