Max åtta deltagare vid uthyrning av gemensamhetslokaler

- de större festerna får vänta eller ställas om 

Den tillfälliga Covid-19 lagen trädde i kraft den 10 januari 2021, i samband med den tillsatte regeringen även en ny begränsningsförordning för att förhindra smitta.

Begränsningsförordning som nu gäller innebär bland annat att vid användning eller uthyrning av lokal för privat sammankomst får max åtta personer delta.

Så de fastighetsägare inklusive bostadsrättsföreningar som erbjuder uthyrning av lokal som t.ex gemensamhetslokal eller festlokal är ansvariga över att inte för många personer samlas i lokalen. Begränsningen om antal deltagare gäller vid exempelvis fester och andra sammankomster då socialt umgänge är huvudsyftet med sammankomsten. Styrelsesammanträden omfattas inte av förbudet, vi får be att återkomma med närmare information vad som gäller för föreningsstämmor.

Om er förening har gemensamhetslokal:
• Bedöm om lokalen ska fortsätta vara bokningsbar/hyras ut till privata sammankomster
• Om användning av gemensamhetslokalen planeras fortsätta - sätt upp nya rutiner för att säkerställa att begränsningen på max åtta personer efterföljs
• Informera medlemmar och hyresgäster om förändringen

Förordningen gäller till och med 30 september 2021.

Skrivet 2021-01-27