HÅLLBAR FÖRVALTNING

Det viktigaste och mest hållbara alternativet när det kommer till boende är att ta hand om och vårda det vi redan har.
Att varsamt renovera och successivt integrera ny och hållbar fastighetsteknik är mer hållbart (och mer ekonomiskt) än att riva och bygga nytt.

Men hållbarhet är mycket mer än så.

FÖLJ UPP ENERGI OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

För att minska sina energi och underhållskostnader krävs att man sätter upp ett mätbart mål som omfattar både pengar och förbrukning.

BÖRJA MED DET DU HAR FÖRST

Det är lätt att styra sig blind på att det krävs stora investeringar, men ofta går det att minska förbrukning och kostnad genom att sköta energi- och värmesystem på bästa sätt.

ÅTGÄRDA STÖRST FÖRST

Prioritera underhåll eller investering som ger störst effekt först.

KONTROLLERA HELA KEDJAN

Fastighetsförvaltning berör många områden från direkta energiförbrukning till transporter, val av material och leverantörers påverkan.

VÅGA TÄNKA LÅNGSIKTIGT

Hus existerar under lång tid, därför är det viktigt att tänka och planera långsiktigt. Hur mycket skall vi minska vår energiförbrukning inom. 10-20 år. Hur skall vi bygga upp vårt underhåll?