KOMPETENSCENTER SEDAN 1931

Vårt ursprung - utbildning, rådgivning och samordning av inköp till Brf

UBC bildades redan 1931 och i samband med den första bostadsrättslagen. Det var framförallt den stora bostadsbristen som gjorde att man gick ihop i kollektiv för att köpa mark och bygga flerfamiljshus.

Ett problem föreningarna hade då var att utforma riktiga avtal med sina portvakter – som ofta även hade en tjänstebostad i huset. Men framförallt behövde portvakterna utbildning i eldningsteknik, VVS-arbeten med mera - vilket blev startskottet för UBC.

Idag finns inga portvakter och vi eldar inte längre med kol & koks men föreningarna brottas i mångt och mycket av samma problem idag - som till viss del komplicerats. T.ex. renoveras det som aldrig förr vilket lett till fler och dyrare vattenskador som är svåra för föreningen att hantera. En utveckling som resulterat i en ökad efterfrågan av tjänster från kunderna.

KUNDTRÄFFAR

Våra kundträffar behandlar aktuella ämnen för Bostadsrättsföreningar och kan innehålla ett eller flera seminarium med egna eller inbjudna föreläsare. Kundträffen är också en trevlig kontaktyta mellan föreningar.

KURSER

Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kvalificerade kurser som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.

Tidningsartikel i "Allt om bostadsrätt"

INKÖP

Utöver funktionen som kompetenscentra fick UBC ansvaret att samordna inköp av kol och koks till uppvärmning av husen.

När ved, kol och koks ersattes av oljeeldning köpte UBC egna tankbilar (ombyggda mjölkbilar) och ordnade avtal med Svenska Esso. En kort tid efter blev Fastum/UBC prisledande för oljeförsäljningen i hela Uppland.