FASTIGHETSFÖRVALTNING SEDAN 1931

VI ARBETAR NÄRA FÖRENINGEN -
MED MÅLET ATT SKYDDA OCH SKAPA VÄRDE

FASTIGHETSFÖRVALTNING SEDAN 1931

Fastum grundades 1931 i Uppsala, då som Uppsala Bostadsrättsföreningar Centralförening Ekonomisk Förening (UBC EF). Föreningen bildade år 2007 ett helägt dotterbolag i bolagsformen AB. Under år 2013 skedde namnbyte till Fastum och ägandet i Fastum AB skiftades ut till föreningens medlemmar.

Idag är Fastum en helhetsleverantör inom fastighetsförvaltning till främst bostadsrättsföreningar. Fastum ansvarar idag för ca 950 bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Vi erbjuder hjälp med ekonomisk och teknisk förvaltning, projektledning, drift, samt skötsel och underhåll för er fastighet.

Vi tror att resultatet av vårt arbete blir som allra bäst vid ett nära samarbete med kunden. Med kundens behov i centrum arbetar ett vi i team för föreningen. Styrelsen har en kontaktperson, kundansvarig, som är väl insatt i föreningens behov och pågående projekt. Kundansvarig finns alltid nära tillhands för styrelsen frågor kring förvaltningen. Önskar du besöka oss hittar du oss i Solna och Uppsala där vi har kontor.

LEDNING FASTUM

VD

Karin Perers

E-post till Karin
Tfn 076-536 44 41

VD, Fastum Hypoteksförvaltning

Erik Petersson

E-post till Erik
Tfn 070-556 28 04

Vice VD

Jesper Hedblom

E-post till Jesper
Tfn 073-180 00 01

Chef  
Kundansvarig

Malin Ljungberg

E-post till Malin
Tfn  018-56 32 10

Chef  hyres och
avgiftsadministration och
Service Center

Magdalena Andersson

E-post till Magdalena
Tfn 018-56 32 27

STYRELSE

Jörgen Sandström Ordförande
Erik Petersson Vice ordförande
Kerstin Burén Ledamot
Jan-Åke Stenström Ledamot
Lizbeth Hammarsten Personalrepresentant

REVISORER

PwC med huvudansvarig revisor Erik Svensson