Ja tack - vi vill beställa hjälp med Fastigehtstaxering

I slutet av september 2021 skickar Skatteverket ut underlag till fastighetstaxering 2022. Den 1 nov ska fastighetsdeklarationen vara Skatteverket tillhanda. Självklart hjälper Fastum hjälper er gärna. Vi erbjuder våra kunder detta till priset av 3 500 kr (exkl. moms). Fyll i formuläret nedan för att beställa tjänsten.


<!-- SharpSpring Form for HT 21 Kampanj taxering -->
<script type="text/javascript">
    var ss_form = {'account': 'MzawMDE3MrY0BQA', 'formID': 's0yxSDS3MDfQNTJMsdQ1STY11k00tjDSNTFMM0lONLE0TTY3AgA'};
    ss_form.width = '100%';
    ss_form.domain = 'app-3QNH3T4DTE.marketingautomation.services';
    // ss_form.hidden = {'field_id': 'value'}; // Modify this for sending hidden variables, or overriding values
    // ss_form.target_id = 'target'; // Optional parameter: forms will be placed inside the element with the specified id
    // ss_form.polling = true; // Optional parameter: set to true ONLY if your page loads dynamically and the id needs to be polled continually.
</script>
<script type="text/javascript" src="https://koi-3QNH3T4DTE.marketingautomation.services/client/form.js?ver=2.0.1"></script>;