TEKNISK FÖRVALTNING
- STÖD FÖR STYRELSEN ATT SKÖTA FASTIGHETEN


Vad är teknisk förvaltning? Allt det som inte innefattas i ekonomisk förvaltning men som krävs för att styrelsen ska kunna utföra sitt uppdrag. Vi erbjuder tjänster inom administration, drift, skötsel och underhåll.
Steg för att byta till Fastums tekniska förvaltning:

 
SÄG UPP BEFINTLIGT AVTAL i tid. Så ni inte missar möjligheten att byta leverantör
BEGÄR OFFERT. Vid behov besöker vi er förening.
Ordentlig uppstart när avtal börjar gälla. Vi följer våra väl inarbetade rutiner.

SKRÄDDARSYDD FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi hjälper både större och mindre föreningar med den tekniska förvaltningen genom att paketera tjänsten i storlekarna extra small, small, medium och large.

EXTRA SMALL

Passar exempelvis förening med få lägenheter där styrelsen ronderar själva. Utan gemensamma ytor och lokaler. 

 • Tillgång till felanmälan/kundservice
 • Tillgång till jour/beredskapstjänst 
 • Tillgång till fastighetskontrollen
 • Tillgång till kundunik föreningssida med info och ärenden

Vid avtal extra small/avropsavtal även tillgång till tekniker för felavhjälpande underhåll, och möjlighet att köpa timmar från förvaltare vid behov för hjälp med tex: störningsärenden, vattenskador, teknisk och juridisk rådgivning. 

SMALL

Passar exempelvis mindre föreningar, med få eller inga gemensamma ytor och lokaler, där styrelsen ronderar själva. 

 • Tillgång till felanmälan/kundservice
 • Tillgång till jour/beredskapstjänst
 • Tillgång till fastighetskontrollen
 • Tillgång till kundunik föreningssida med info och ärenden
 • Förvaltare,  hjälp med vanligt förekommande ärenden.
 • Kontroll och statusbesiktning av fastigheten, en gång per år.
 • Rondering av driftutrymmen, tillfällen per år: 2
 • Rondering, tillfällen per år: 2/år

MEDIUM

Passar t.ex till förening med flera gemensamma utrymmen, eller lokaler för uthyrning. Där styrelse gör viss rondering själva men vill ha tydliga dokument för pågående ärenden i fastigheten.

 • Tillgång till felanmälan/kundservice
 • Tillgång till jour/beredskapstjänst
 • Tillgång till fastighetskontrollen
 • Tillgång till kundunik föreningssida med info och ärenden
 • Förvaltare,  hjälp med vanligt förekommande ärenden.
 • Kontroll och statusbesiktning av fastigheten, en gång per år.
 • Rondering av driftutrymmen, tillfällen per år: 12
 • Rondering, tillfällen per år: 1/mån
 • Förvaltningsrapport*, 4 ggr/år

LARGE

Passar t.ex till förening med många gemensamma utrymmen, eller lokaler för uthyrning. Där styrelse vill ha tydliga dokument för pågående ärenden i fastigheten. Passar äldre fastigheter.

 • Tillgång till felanmälan/kundservice
 • Tillgång till jour/beredskapstjänst
 • Tillgång till fastighetskontrollen
 • Tillgång till kundunik föreningssida med info och ärenden
 • Förvaltare,  hjälp med vanligt förekommande ärenden.
 • Kontroll och statusbesiktning av fastigheten, en gång per år.
 • Rondering av driftutrymmen, tillfällen per år: 12
 • Rondering, tillfällen per år: 2/mån
 • Förvaltningsrapport*, 4 ggr/år

* Förvaltningsrapport inkluderar driftsrapport och statistik över felanmälan.

VÅR PERSONAL HJÄLPER ER

Den tekniska förvaltaren - en administrativ och central roll kring fastighetsärenden - Styrelsen har alltid en kundansvarig/teknisk förvaltare som arbetar kundnära och är personligt närvarande på styrelsemöten och möten med entreprenadföretag. Förvaltaren har en central och administrativ roll för fastighetsärenden och säkerställer regelefterlevnad, identifierar behov och planerar framåt. 
 • Ombyggnadsärenden
 • Vattenskadehantering.
 • Myndighetsbesiktningar.
Alltid transparent och tydligt arbete. Ärendehantering sköts via vår kundportal, styrelsen har full insyn och kan på detaljnivå följa ärenden.

Drift och skötsel - Våra fastighets- och drifttekniker har väl utrustade servicebilar. Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin telefon - för en snabb och effektiv hantering kring fastighetsrelaterade ärenden.