UNDERHÅLLSPLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år.

Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering.

Fastums underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen 50 år. 


Syftet med planen är att föreningen ska:

 • Vara förberedd på kommande arbetsuppgifter
 • Kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd
 • Känna till det årliga avsättningsbehovet
 • Skapa trygghet och en riktig samt rättvis självkostnad för de boende över husets livslängd
 • Kunna följa upp och omprioritera åtgärder
 • Underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar
 • Kunna höja kreditvärdigheten.

Vem har nytta av underhållsplanen?

 • Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen
 • Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap
 • Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi
 • Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status
 • Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning
 • Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder

” Såklart ska alla som nyttjar huset också ta kostnader för sitt slitage. Underhållsplanen ger ett bra underlag för budget och underlag för rätt avspeglade årsavgifter ”