KURSER

"Mycket givande, trevlig och pedagogisk kursledare mycket glad att ha deltagit kommer att rekommendera. Tack så mycket!"


Rätt kunskap ger smidigare styrelsearbete. För att ge ledamöterna en bred kunskapsbas har vi valt att erbjuda kurser inom områdena ekonomi, teknik och juridik.

Utmärkt för nytillsatta styrelseledamöter.

STYRELSEKURS

Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode.

Kurstillfällen:
22 jan, STOCKHOLM Tegnérgatan 14
13 feb, SOLNA Råsundavägen 18
27 feb, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B
4 mars, SOLNA Råsundavägen 18
Tid: 17.30-20.00

Kursledare: Annelie Amboldt och Daniel Ivarsson

JURIDIK I STYRELSEARBETET

Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Genomgång på delar av bostadsrättslagen.

Kurstillfälle:
19 mars, Råsundavägen 18, Solna
Tid: 16.30-21.00

Kursledare: Åsa Lennmor, Advokat Fylgia

EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

Kurstillfällen:
19 maj, SOLNA Råsundavägen 18
26 maj, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B
Tid: 17.30-20.00

Kursledare: Daniel Ivarsson, Förvaltningschef 

UNDERHÅLLSPLANERING

Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplaner i Fastum. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig.

Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastum.

Kurstillfälle:
datum ej klart, Råsundavägen 18, Solna
datum ej klart, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B
Tid: 17.30 - 19:30

Kursledare: Robert Boding, IT-ansvarig Fastum

SBA I EGEN REGI

På kursen lär du dig hur ni själva kan utföra Systematiska Brandskydds Arbete i er förening. Har ni lagt ut arbetet på leverantör, får du tips vilka krav du kan ställa på leverantör och hur ni kan följa upp deras arbete

Kurstillfällen:

datum ej klart, Råsundavägen 18, Solna
datum ej klart, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B

Tid: 17.30-20.00

Kursledare: Daniel Boding, Hans Stålbrand,

ANSVARET FÖR ARBETSMILJÖ VID ENTREPRENADARBETEN

Som fastighetsägare åligger det ansvar för arbetsmiljön vid byggnation. På kursen lär vi oss regelverken kring detta och lämpligt arbetssätt för att säkerställa ansvaret.

Kurstillfälle:

datum ej klart, Råsundavägen 18, Solna
datum ej klart, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B

Tid: 17.30 - 19:30

Kursledare: Björn Pettersson  Projektledare Fastum
Kostnad: 2 500 kr per kurs och person.  Priset är angivet inklusive moms.