KURSER

"Mycket givande, trevlig och pedagogisk kursledare mycket glad att ha deltagit kommer att rekommendera. Tack så mycket!"


STYRELSEKURS

Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode. 
Kl 17.30-20.00 ONLINE

Kurstillfällen VT 2022:
Datum ej klart.

Kursledare:

JURIDIK I STYRELSEARBETET

Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Genomgång på delar av bostadsrättslagen.
Kl 17.00-20.00

Kurstillfällen VT 2022:
Datum ej klart.

Kursledare: Åsa Lennmor, Advokat Fylgia

EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.
Kl 17.30-20.00 ONLINE

Kurstillfällen VT 2022:
Datum ej klart.


Kursledare: Martin Rosén

UNDERHÅLLSPLANERING

Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplaner i Fastum. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig.

Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastum.

Kurstillfälle VT 2022:
Datum ej klart
Tid: 17.30 - 19:30

Kursledare: Robert Boding

SBA I EGEN REGI

På kursen lär du dig hur ni själva kan utföra Systematiska Brandskydds Arbete i er förening. Har ni lagt ut arbetet på leverantör, får du tips vilka krav du kan ställa på leverantör och hur ni kan följa upp deras arbete

Kurstillfälle VT 2022::

Datum ej klart
Tid: 17.30-20.00

Kursledare: 

Nyhet - GDPR I BRF

Kursen är inriktad mot bostadsrättsföreningens styrelse. Vi tar upp frågor som: - Vad innebär GDPR jämfört med tidigare regler? - Vad behöver föreningen tänka på? - Vilka är fallgroparna? - Hur kommer föreningen igång med arbetet kring GDPR, vilka är första stegen?

Kurstillfälle VT 2022::

Datum ej klart
Tid: 17.30 - 19.00

Kursledare: Martin Rosén
Kostnad: Onlinekurs 1950 kr per person och kurs. (ord. pris 2500 kr) Med undantag för GDPR kursen som har priset 795 kr. Angivna priser är inklusive moms. Faktura för kursdeltagande adresseras till berörd förening, om ej annan överenskommelse finns.