KURSER

"Mycket givande, trevlig och pedagogisk kursledare mycket glad att ha deltagit kommer att rekommendera. Tack så mycket!"


2019-06-23 Vi fortsätter med våra kurser i onlineformat - datum för hösten klara
Vi kan konstatera att kurs i onlineformat var ett bra allternativ, många deltog på vår första omgång. Nu släpper vi datum för höstterminen, både till ekonomikurs och vår populära styrelsekurs. Tid för kurserna är kl 17.30–20.00, och de arrangeras genom Microsoft Teams.
Reducerat pris 1950 kr  (inkl.moms) per person. (Ord pris 2500 kr)

2019-05-13
NYHET Styrelsekurs ONLINE den 10 juni 
På grund av rådande läge erbjuder vi nu vår styrelsekurs online den 10 juni kl 17.30-19-30 för ett reducerat pris på 1950 kr per person. Se kursbeskrivning och bokning nedan.

2019-03-13 VI PAUSAR VÅRA KURSER OCH KUNDTRÄFFAR

Med anledning av Covid-19 (Corona) och de rekommendationer som just nu föreligger så har vi idag fattat beslutet att planerade utbildningar och kundträffar pausas och vi och ber att få återkomma med ersättningsdatum. Vi gör detta av omtanke om såväl er besökare som vår egen personal. Vår förhoppning är att det inte ställer till för stora besvär för er.

STYRELSEKURS

Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode.

Kurstillfällen:
24 aug kl 17.30-20.00 ONLINE
31aug kl 17.30-20.00 ONLINE

Kursledare: Annelie Amboldt och Daniel Ivarsson

JURIDIK I STYRELSEARBETET

Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Genomgång på delar av bostadsrättslagen.

Kurstillfällen:
Vårterminens kurser är tills vidare pausade, se info ovan.

Kursledare: Åsa Lennmor, Advokat Fylgia

EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.

Kurstillfällen:
25 aug kl 17.30-20.00 ONLINE
1 sep kl 17.30-20.00 ONLINE


Kursledare: Daniel Ivarsson, Förvaltningschef 

UNDERHÅLLSPLANERING

Vi går igenom webbverktyget som används för underhållsplaner i Fastum. Lämplig för nya styrelsemedlemmar eller för den som vill fördjupa sig.

Kostnadsfri för föreningar med avtal på underhållplanering inom Fastum.

Kurstillfälle:
datum ej klart, Råsundavägen 18, Solna
datum ej klart, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B
Tid: 17.30 - 19:30

Kursledare: Robert Boding, IT-ansvarig Fastum

SBA I EGEN REGI

På kursen lär du dig hur ni själva kan utföra Systematiska Brandskydds Arbete i er förening. Har ni lagt ut arbetet på leverantör, får du tips vilka krav du kan ställa på leverantör och hur ni kan följa upp deras arbete

Kurstillfällen:

datum ej klart, Råsundavägen 18, Solna
datum ej klart, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B

Tid: 17.30-20.00

Kursledare: Daniel Boding, Hans Stålbrand,

ANSVARET FÖR ARBETSMILJÖ VID ENTREPRENADARBETEN

Som fastighetsägare åligger det ansvar för arbetsmiljön vid byggnation. På kursen lär vi oss regelverken kring detta och lämpligt arbetssätt för att säkerställa ansvaret.

Kurstillfälle:

datum ej klart, Råsundavägen 18, Solna
datum ej klart, UPPSALA Svartbäcksgatan 1B

Tid: 17.30 - 19:30

Kursledare: Björn Pettersson  Projektledare Fastum
Kostnad: 2 500 kr per kurs och person. Onlinekurs 1950 kr per kurs och person. Angivna priser är inklusive moms.