KURSER

"Mycket givande, trevlig och pedagogisk kursledare mycket glad att ha deltagit kommer att rekommendera. Tack så mycket!"


STYRELSEKURS

Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode. 
Kl 17.30-20.00

Kurstillfällen VT 2022:
  • 9 juni  SOLNA Råsundavägen 18, INSTÄLLD

Kursledare: Robert Boding och Magdalena Andresson

JURIDIK I STYRELSEARBETET

Kursen behandlar den juridik som styrelseledamöterna i en bostadsrättsförening möter i sitt uppdrag. Frågor kring medlemskap, bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Hur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Kursen behandlar också stadgar, föreningsstämman och styrelsens arbete och ansvar. Genomgång på delar av bostadsrättslagen.
Kl 17.00-20.00

Kurstillfällen HT 2022:
  • Datum ej klart

Kursledare: Åsa Lennmor, Advokat Fylgia

EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.
Kl 17.30-20.00 ONLINE

Kurstillfällen HT 2022:
  • Datum ej klart

Kursledare: Martin Rosén

Kostnad: 1995 kr per person och kurs.  Angivna priser är inklusive moms. Faktura för kursdeltagande adresseras till berörd förening, om ej annan överenskommelse finns.