KURSER

"Mycket givande, trevlig och pedagogisk kursledare mycket glad att ha deltagit kommer att rekommendera. Tack så mycket!"

STYRELSEKURS

 

Kursen behandlar tillämpliga lagar, beslutsfattningar, styrelsens uppgifter, medlemsansökan, avgift, användning av lägenhet, störning, förverkande, arbetsfördelning inom styrelsen, osämja i styrelsen, beslutsförhet, protokoll, arvode.
Kl 17.30-20.00

Kurstillfällen VT 2023:
  • Datum ej klart

Kursledare: Robert Boding och Martin Rosén

 

SNABBKURS NY I STYRELSEN

 

NYTT upplägg på kursen. Du som ny styrelseledamot får snabbt inblick i vad uppdraget innebär. Genomgång kring medlemskap, stadgar, föreningsstämma, och ur styrelsen skall agera om en medlem missköter sig. Du kommer ges utmärkt baskunskap om styrelsens arbete och ansvar ur ett juridisk perspektiv. Denna kurs har kortare tidsåtgång – därav lägre pris på endast 995 kr*. ONLINE

Kurstillfällen VT 2023:
  • 18 april kl 17.30-19.00

Kursledare: Åsa Lennmor, Advokat Fylgia

 

EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Grundkurs i ekonomi som passar alla i bostadsrättsföreningen, oavsett baskunskap. Kursen ska ge deltagarna en förståelse för de ekonomiska grundbegreppen, föreningens budget, periodrapporter och årsredovisning. Ni får även tips på hur ni kan utnyttja Fastums tjänster på ett rationellt sätt.
Kl 17.30-20.00 ONLINE

Kurstillfällen VT 2023:
  • Datum ej klart

Kursledare: Martin Rosén

 

*Kostnad:  1995 kr per person och kurs om ej annat anges. Angivna priser är inklusive moms. Faktura för kursdeltagande adresseras till berörd förening, om ej annan överenskommelse finns.