VI ARBETAR NÄRA FÖRENINGEN -
MED MÅLET ATT SKYDDA OCH SKAPA VÄRDE

FASTIGHETSFÖRVALTNING SEDAN 1931

Fastum grundades 1931 i Uppsala, då som Uppsala Bostadsrättsföreningar Centralförening Ekonomisk Förening (UBC EF). Föreningen bildade år 2007 ett helägt dotterbolag i bolagsformen AB. Under år 2013 skedde namnbyte till Fastum och ägandet i Fastum AB skiftades ut till föreningens medlemmar.

Idag är Fastum en helhetsleverantör inom fastighetsförvaltning till främst bostadsrättsföreningar. Fastum ansvarar idag för ca 850 bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Vi erbjuder hjälp med ekonomisk och teknisk förvaltning, projektledning, drift, samt skötsel och underhåll för er fastighet.

Vi tror att resultatet av vårt arbete blir som allra bäst vid ett nära samarbete med kunden. Med kundens behov i centrum arbetar ett vi i team för föreningen. Styrelsen har en kontaktperson, kundansvarig, som är väl insatt i föreningens behov och pågående projekt. Kundansvarig finns alltid nära tillhands för styrelsen frågor kring förvaltningen. Önskar du besöka oss hittar du oss i Solna och Uppsala där vi har kontor.

LEDNING FASTUM

Koncernchef VD

Jan-Åke Stenström

E-post till Jan-Åke
Tfn 070-566 02 77

VD, Fastum Hypoteksförvaltning

Johan Frykholm

E-post till Johan
Tfn 08-555 875 30
Tfn 070-979 31 65

Vice VD

Karin Perers

E-post till Karin
Tfn 072-443 44 70

VD, Fastum Teknik AB

Daniel Ivarsson

E-post till Daniel
Tfn 08-506 047 04
Tfn 072-384 43 18

Chef
ServiceCenter

Melissa Martin

E-post till Melissa
Tfn 076-854 72 18

STYRELSE

Jörgen Sandström Ordförande
Erik Petersson Vice ordförande
Kerstin Burén Ledamot
Lizbeth Hammarsten Personalrepresentant

REVISORER

PwC med huvudansvarig revisor Erik Svensson