AKTIEN

Fastum har 18 397 aktier som är fördelade på 99 ägare (2022-02-17). Alla aktier har samma röstvärde (en röst per aktie) samt lika rätt till utdelning. Fastum är ett s.k. kupongbolag vilket bl.a. innebär att ägarna inte behöver värdepapperskonto (VP-konto) hos bank.

Aktieboken förs elektroniskt av Nordiska Värdepappersregistret.

Aktierna i Fastum har s.k. hembudsförbehåll vilket i korthet innebär att om en ägare av aktierna säljer dem till en köpare som inte tidigare är aktieägare i Fastum, måste den nya ägaren snarast anmäla detta till Fastums styrelse på det sätt som anges i aktiebolagslagen. Fastums styrelse ska då underrätta befintliga ägare om detta och de har då rätt att köpa aktierna av den nya ägaren till samma pris som han/hon förvärvade dem.

BOLAGSORDNINGEN

 
FINANSIELLA RAPPORTER

För beställning av årsredovisning i pappersformat, kontakta johanna.jansson@fastum.se eller tel 018-56 32 21.

PRESSMEDELANDEN

2018-01-08 Fastumgruppen växer med förvärvet av Berg & Larsson Ekonomisk Förvaltning AB

2015-10-01 Fastum förvärvar KRONAN Försäkringsmäklare

 

REVISORER

Revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2021 är det registrerade revisionsbolaget PWC med Erik Svensson som huvudansvarig revisor.

AKTIEHANDEL

HANDEL I FASTUMAKTIERNA KOMMER TILLSVIDARE KUNNA HANTERAS AV FASTUM ENLIGT FÖLJANDE:
Önskan om att köpa respektive sälja Fastum-aktier ska ske genom e-post till per.kaberg@fastum.se I e-posten ska följande anges;

  • Antal aktier som önskas köpas alternativt säljas
  • Det högsta pris man är villig att betala om man ska köpa aktier
  • Det lägsta pris man är villig att acceptera om man ska sälja aktier
  • Hur länge man vill att köp- alternativt säljintresset ska gälla.
Två gånger per år matchas köp- respektive säljorder av Fastum.

Vid matchning av köp- respektive säljorders tillämpas Stockholmsbörsens principer om jämviktspris. Dvs. köp- och säljorder matchas till det pris där flest aktier kan omsättas.

Ordrar som inte kan matchas t.ex. på grund av att det inte finns tillräcklig volym (antal aktier) hos köpare alternativt säljare och/eller att aktierna är limiterade (prissatta) av köpare alternativt säljare, kommer att ligga kvar i orderboken så länge man som köpare/säljare uppgivit att ordern ska gälla.

Vid handel via Fastums hemsida hanterar Fastum även detta:
  • Upprättande och distribution av avräkningsnotor (kvitto på köp-/säljtransaktion) till köpare- och säljare.
  • Uppdatering av aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret.
  • Uppdatering på Fastums hemsida, under fliken aktieägare, om hur många aktier som omsatts och till vilken kurs (pris). Dock anges inte vem som köpt respektive sålt.OMSATTA AKTIER I FASTUM
2013-02-28 omsattes 105 aktier till kursen SEK 3 700 per styck.
2013-03-28 omsattes 13 aktier till kursen SEK 3 400 per styck.
2013-04-30 omsattes 22 aktier till kursen SEK 2 500 per styck.
2013-05-31 omsattes 50 aktier till kursen SEK 2 500 per styck.
2013-06-28 omsattes 100 aktier till kursen SEK 2 500 per styck.
2013-07-31 omsattes 78 aktier till kursen SEK 2 000 per styck.
2013-08-31 omsattes 20 aktier till kursen SEK 2 200 per styck.
2014-01-31 omsattes 22 aktier till kursen SEK 1 500 per styck.
2014-01-31 omsattes 25 aktier till kursen SEK 1 900 per styck.
2014-02-28 omsattes 10 aktier till kursen SEK 1 400 per styck.
2014-06-30 omsattes 983 aktier till kursen SEK 2 200 per styck.
2015 omsattes 1397 aktier till kursen SEK 2 700 per styck.
2016 omsattes 153 aktier till kursen SEK 2 259 per styck.
2017 omsattes 975 aktier till kursen SEK 2 000 per styck. 
2018 omsattes inga aktier. Nyemission.
2019 omsattes 78 aktier till kursen SEK 2 000 per styck.
2020 omsattes 904 st aktier till kursen SEK 2000 per styck.
2021 omsattes 268 aktier till kursen SEK 2000 per styck.
2022 omsattes 91 aktier till kursen SEK 2000 per styck, Nyemission.