Tilläggstjänster

 

Kontakta din kundansvarige för mer information om våra tilläggstjänster:

 • Upprättande av flerårsbudget
 • Upprättande av likviditetsbudget
 • Ordförande vid stämma
 • Biträde vid upphandling av lån
 • Hantering av garage- och parkeringskö
 • Registrering av pant
 • Upprättande av kontrakt på garage, lokal
 • Kreditupplysning
 • Mäklarbild 

Samarbetspartners

Fastighetsförsäkring

Försäkring
Fastumförvaltade föreningar har möjlighet att teckna en förmånlig fastighetsförsäkring med utmärkta villkor och oftast till en lägre kostnad jämfört med om föreningen skulle göra en egen försäkringsupphandling. Kontakta din kundansvarige för mer information.

 

Juridisk expertis

Våra ”husjurister” anlitas vid behov och på löpande räkning. Glöm ej att alltid kontrollera vilket rättsskydd som finns i er fastighetsförsäkring. Alla Fastumförvaltade föreningar får en kostnadsfri inledande rådgivning hos Anneli Schöldström eller Torbjörn Thalinsson.

Svensk Juristbyrå AB
Anneli Schöldström, Jurist
Tel: 08-660 38 33 e-post: anneli@svenskjuristbyra.se

 • Avhysning, handräckning och medling
 • Hyresnämnd, kronofogden och domstol
 • Stambyten, underhåll, ombyggnationer och renoveringar
 • Störningar, vanvård, tvister, byten och uthyrning i andra hand
 • Upprättande av avtal, brev och andra handlingar
 • Uppsägning för förverkande, villkorsändring eller avflyttning
 • Vindsbyggnationer, överlåtelser, upplåtelser och andelstal

 

Advokatfirman Carler
Torbjörn Thalinsson, Advokat
Tel: 070-651 55 11 e-post: torbjorn.thalinsson@carler.se

 • Upprättande av hyresavtal för lokaler och bostäder
 • Bostads‐ och lokalhyrestvister, uppsägningar
 • Rådgivning i entreprenader och biträde vid entreprenadtvister
 • Mark‐, plan‐ och byggärenden och tvister och överklaganden i sådana frågor
 • Servituts‐ och nyttjanderättsfrågor
 • Upprättande av råvindsavtal
 • Konsultjuridik, avtal och tvister
 • Övriga bostadsrättsliga ärenden/tvister

 

2018-01-30  Inom kort kommer vi utöka med en ny juridisk samarbetspartner.

 

 

 

 

Personal/Kristin.jpg

Personal/Lena.jpg

Personal/Magnus.jpg

Personal/Marie-L.jpg