Ökade avskrivningskostnader

Ökade avskrivningskostnader behöver inte medföra höjda avgifter

Våren 2014 kom Bokföringsnämnden med ett uttalande om att progressiva avskrivningar på bostadsfastigheter inte längre är tillåtna. Bostadsrättsföreningar skall därför fortsättningsvis tillämpa linjär avskrivning. Detta kan innebära ökade avskrivningskostnader för många föreningar.
Lagstiftaren förutsätter att en bostadsrättsförening har en sund ekonomi med god framförhållning. Enligt en utredning som tagits fram på uppdrag av FAR och några större bostadsrättsorganisationer, så kan en bostadsrättsförening redovisa underskott i ett eller flera år utan att styrelseledamöterna riskerar skadestånd. Förutsättningarna är att likviditeten är god så att föreningen klarar sina löpande utgifter och att det avsätts tillräckligt med medel för kommande underhåll.