Årsstämma 2016

Den 27 april  hölls årsstämma i Fastum UBC Förvaltning AB.

 

Sittande styrelse blev omvald:  Mikael Smedeby, ordförande, Erik Petersson, Gustaf Petersson och Kerstin Burén. Som suppleant valdes Anders Lönnqvist.