Nya amorteringskrav - så påverkas låntagaren

Från den 1 juni 2016 börjar nya amorteringskrav på bolån att gälla. Reglerna gäller alla banker och kreditmarknadsföretag. Så här påverkas låntagaren vid renovering, bankbyte och köp av ny bostad.

Vad gäller om jag...

...har ett befintligt lån?
De nya reglerna påverkar inte befintliga lån, så länge du inte tar tilläggslån eller flyttar.

...vill byta bank?
Om du flytta dina lån till en annan bank påverkas du inte.

...köper ny eller byter bostad?
Lånar du mer än 70% av bostadens marknadsvärde måste du amortera med 2% per år ner till 70%. Därefter ska amortering ske med 1% om året ner till belåningsgrad på 50%.

...lyfter nya lån för att renovera bostaden?
Du kan välja att antingen baka ihop det nya lånet med det redan befintliga och amortera enligt ovan, eller amortera det nya lånet på 10 år.
Du får omvärdera bostaden vart femte år, eller efter en "avsevärd värdeförändring". Dock sällan aktuellt i boendeformen lägenhet då byggnation av nytt kök, badrum eller balkong inte gills.

...flyttar in i en helt nybyggd lägenhet?
Banken kan välja att ge undantag från amorteringskrav vid köp av nyproduktion. Undantaget får dock gälla som högst fem år. Möjligheten gäller endast förstahandsköparen.

...skriver på för bostadsköp innan 1 juni 2016, men tecknar lån efter?
Du omfattas då inte av amorteringskravet. Datum för påskrift av köpekontraktet är vad som räknas.

...är arbetslös eller långtidssjuk?
Banken kan under en begränsad period bevilja dig undantag om det finns särskilda skäl. Finansinspektionen nämner situationer som arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall i familjen och sjukdom.