Ansvar för Brf vid byggverksamhet

Den 1 jan 2016 infördes krav på personalliggare i byggbranchen. Kravet på elektroniska personalliggare gäller även bostadsrättsföreningar som bygger om eller bygger till. Förutsättningen är att kostnaden för arbete och material överstiger fyra basbelopp, cirka 180 000 kronor. En kostnad som är lätt att nå vid t.ex takbyte eller annan stor renovering.

Om föreningen/byggherren omfattas av reglerna måste alltså föreningen:
- anmäla till Skatteverket att byggverksamheten ska starta
- ansvara för att en elektronisk personalliggare finns på plats.

Komma runt skyldigheten
Bostadrättsföreningen räknas alltså som byggherre men kan avtala bort ansvaret för personalliggaren till det byggföretag som ansvarar för byggnadsarbetena. Den möjligheten finns vid total- och generalentreprenad. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och det kan heller inte överlåtas till en underentreprenör.

Skatteverket kan göra oanmälda platsbesök och brott mot reglerna kan medföra en straffavgift på 25 000 kronor. Läs mer på Skatteverket om personalliggare.
De nya reglerna fasas in av Skatteverket, om bygget slutförs under första halvan av år 2016 behövs inte någon personalliggare.