Skatteverkets nya direktiv vid förändring av bostadsrätt

Skatteverket har kommit med en ny rättslig vägledning som styr hur förändringar av bostadsrätter skall beskattas. Vägledningen innebär att bostadsrätten skall räknas som ett helt nytt skatteobjekt när villkoren i det ursprungliga avtalet kraftigt förändras. Det kan gälla storleken av lägenhetsytan, uteplats eller liknande. Det kan också gälla om bostadsrätten utökas med att gälla även parkeringsplats.
Skattekonsekvensen blir som att sälja lägenheten och köpa den på nytt och att skatt måste betalas på värdehöjningen. Små förändringar kommer enligt Skatteverket inte att omfattas, men var gränsen går lämnar de inget besked om.

Läs Skatteverkets riktlinjer.

Läs artikel i Svd Näringsliv.