Aktieägare i Fastum kallas till årsstämma

Aktieägarna i Fastum UBC Förvaltning AB, org.nr 556730-0883 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 17.00


Se kallelse och anmäl dig här.