SERVICE FÖR ERA FASTIGHETER

Våra fastighets- och drifttekniker har väl utrustade servicebilar.
Vi förser våra fastighetstekniker med rätt verktyg som effektiviserar deras arbete och minskar administrationen.
Vårt ServiceCenter tar hand om ärenden från era medlemmar och hyresgäster.
Vår personal hanterar serviceordrar och avrapportering direkt i sin telefon för snabb och effektiv hantering.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Vi arbetar förebyggande för motverka så att allvarliga fel inte hinner uppstå. Målet är att trasiga lampor och kärvande portar ska åtgärdas innan någon boende har hunnit ringa för att anmäla. Till vår hjälp har vi ronderingsscheman som utefter varje avtal reglerar hur ofta och när olika byggnadsdelar ska kontrolleras.

I våra skötselavtal ingår alltid rondering utifrån det behov som finns i er fastighet. Fastigheten ska vara säker och bevakas så att inga olyckor sker. I våra avtal ingår alltid felavhjälpande underhåll i upp till 20 minuter varje gång vi är på plats. På så sätt kan mycket avhjälpas direkt utan att det kostar föreningen något extra.